Personalistika

MODUL: PERSONALISTIKA


Aplikace „Personalistika“  slouží k vedení informací o zaměstnancích a jejich průběžnému zpracování. Jednotlivé záznamy v personalistice dovolují sledovat jak statické informace tak aktivity, které se zaměstnance týkají (informace dynamické).

Ukázku práce s databází Zaměstnanci / Organizační struktura naleznete zde.

Statické informace:

  • jméno, příjmení, telefonní číslo
  • rodné číslo, číslo občanského průkazu
  • informace o rodinných příslušnících, dosaženém vzdělání
  • informace o řidičském oprávnění

Dynamické informace:

  • hodnocení zaměstnance
  • absolvování povinných a nepovinných školení
  • agenda uchazečů o zaměstnání

Mezi další vlastnosti patří:

  • rychlé nalezení často požadovaných údajů o zaměstnanci
  • databáze uchazečů o zaměstnání
  • z personalistiky vychází přehledná Organizační struktura společnosti
  • rychlé zadávání úkolů v závislosti na organizační struktuře
  • přehled, kde se osoba nachází + kontakt
  • každý zaměstnanec s přístupem do systému má přehled o přítomnosti dalších spolupracovníků, není nutné všechny upozorňovat na nepřítomnost

Součástí „Personalistiky“ je několik specializovaných výstupů. Jedním z nich je například vnitrofiremní telefonní seznam vzniklý z jednotlivých údajů. Ten je možno tisknout i pro účely šíření v papírové podobě. Další úzká návaznost existuje na vnitrofiremní organizační strukturu.

Podpora pro mobilní uživatele:
Mobilní uživatelé mohou tuto databázi využívat i při práci bez připojení na server. Databáze personalistiky je také velmi často datovým zdrojem pro jiné aplikace které využívají údaje v ní zapsané.