Školení

POSKYTUJEME ŠKOLENÍ V NĚKOLIKA OBLASTECH:

  • školení administrátorů, vývojářů a uživatelů Lotus Notes
  • vývoj pro WEB
  • intranet server
  • přechod na vyšší verze
  • bezpečnost systému
  • JAVA v prostředí Domino serveru
  • školení na operační systém Linux i na podporované produkty

Školení může proběhnout přímo u vás nebo v naších školících místnostech podle standardních osnov či s obsahem upraveným dle vašich požadavků.

 STANDARDNÍ ŠKOLENÍ:

Uživatelské školení
Základní uživatelské školení provádíme obvykle v rozsahu šesti vyučovacích hodin. Uživatelé si osvojí základy práce s programem, práci s poštou, kalendářem atd. Po dohodě s 6266097650_e22cbb8248_zobjednávajícím je možno do školení zařadit některou z aplikací.

Administrátorské školení
Administrátorské školení je poskytováno v délce 2-3 dnů v závislosti na předchozích znalostech školeného. Postupně jsou probírány základy správy systému a to, jak části serverové, tak i klientské. Součástí školení jsou příkladové instalace a konfigurace.

Školení vývojáře
Komplexní vývojářské školení provádíme obvykle v rozsahu 3-4 dnů. Část školení je prováděna formou workshopu, kdy školený i vyučující pracují na určitém „projektu“ a vytvářejí tak reálné aplikace. Součásti školení jsou i základy administrace pro oblasti, které jsou pro vývoj důležité.

Rozdílová školení
Rozdílová školení jsou zaměřena na upgrady softwaru a účastníci jsou vyučováni rozdílům, se kterými se po upgradu setkají. Školení jsou obecně kratší v porovnání se základním školením, např. uživatelské rozdílové školení se provádí v rozsahu 3 vyučovacích hodin.

 SPECIALIZOVANÁ ŠKOLENÍ:

Osobní konzultace
Školení formou osobní konzultace je nejčastěji zaměřeno na problémy/okruhy, které jsou specifikovány zákazníkem. Jedná se o velmi specializované školení, šité na míru potřebě zákazníka.

Komentovaná instalace
Součástí instalace produktu může být školení způsobem tzv. komentované instalace, kdy jsou jednotlivé kroky lektorem objasňovány a je poskytován podrobný popis a vysvětlení jednotlivých kroků.