Moduly

POPISY JEDNOTLIVÝCH MODULŮ:

Řízená dokumentace – řízená dokumentace v elektronické podobě s podporou workflow, připomínkování atp. to vše směrem k zefektivnění práce při řízení jakosti.

Interní audity – slouží k plánování a vedení interních auditů. Aplikace je úzce propojená s aplikacemi Neshody a Procesy zlepšování.

Reklamace – modul Reklamace vychází z modulu Neshody, je ovšem zaměřen na vyřizování dodavatelské a zákaznické agendy. Reklamace jsou podobně jako Neshody propracovanou aplikací, která v praxi periodicky prochází kontrolou auditorů řízení jakosti.

 

ISO Analyzer – modul pro analýzu společnosti s ohledem na implementaci řízení jakosti.

Procesy zlepšování – vedení a workflow navrhovaných a implenmentovaných procesů zlepšování v rámci řízení jakosti.

Neshody – řešení neshod vyplývajících z přijatých zásad řízení jakosti.


Jednotlivé moduly ISO box balíku jsou nastaveny tak, aby byly použitelné jednotlivě při selektivním nasazení. Použitím více vybraných modulů je možno pokrýt různé oblasti spojené s řízením jakosti. Specifickým modulem je ‚ISO Analyzer‘, který pokrývá oblast přípravy na nasazení řízení jakosti.

ISO box vám v oblasti řízení jakosti mezi jinými přináší:

  • řešení vycházející z praxe společností uplňujících ISO 9001 a ISO 14000
  • robustní architekturu
  • plnohodnotnou možnost práce „off-line“ s následnou oboustrannou synchronizací
  • silný model zabezpečení
  • propojení s MS Office nebo OpenOffice
  • flexibilní implementaci
  • otevřenost pro změny či postupné rozšiřování na míru