Úkoly

MODUL: SPRÁVA ÚKOLŮ


Aplikace  „Úkoly“  je důležitou aplikací pro samostatné použití i v rámci dalších modulů celého systému. Je to shromaždiště informací, které velmi často vznikají v jiných modulech, jež mají vytvořenu vazbu na tuto aplikaci. 

Ukázku práce s databází naleznete zde.

Mezi vybrané stěžejní vlastnosti patří:

  • centralizovaná správa úkolů vznikajících v organizaci
  • zachování privátních informací (úkolů) pro jednotlivé uživatele
  • delegování přístupu do vlastních záznamů
  • návaznost na elektronickou poštu
  • provázání s ostatními aplikacemi balíku

Hlavním úkolem aplikace ‚Úkoly‘ je poskytovat služby evidence úkolů, notifikaci uživatelů a následně celkové zpřehlednění. Díky centralizování evidence je možné zajistit přehlednost nahlížení na úkoly například z pohledu nadřízeného. Ten má možnost sledovat plnění či neplnění úkolů svými podřízenými. Uživatelé, delegující úkol na někoho jiného, mají obecně možnost plnění těchto úkolů sledovat.

Management úkolů je velmi podrobně provázán z ostatními aplikace celého balíku. Po vytvoření úkolu tak může vzniknout vazba např. na informaci o schůzce se zákazníkem či na některou část z ekonomického modulu.

Z hlediska možností parametrizace je aplikace uzpůsobena například k těmto nastavením:

  • v rámci upozorňovacích akcí si může uživatel nastavit zasílání upozornění přes SMS nebo emailem
  • delegování přístupových práv na jednotlivce či celou skupinu (tým) uživatelů