Správa licencí

MODUL: SPRÁVA LICENCÍ


Správa licencí softwaru je jedna z oblastí, která obvykle nebývá evidenčně dobře podchycená.

Mezi vybrané stěžejní vlastnosti patří:

  • evidence informací o zakoupených licencích softwaru
  • evidence množstevních i cenových údajů
  • dostupnost souhrnných informací např. za typ licence nebo za uživatele
  • při evidenci IBM/Lotus Subscription sledování platnosti a upozorňování na její vypršení

Tato aplikace je koncipována jako přehledný nástroj pro vedení správy licencí. Odpovědný pracovník do ní vkládá informace o zakoupených položkách a provádí jejich přiřazení ke konkrétním uživatelům licence. Při evidenci IBM/Lotus Subscription (či jiného podobného licenčního systému) systém automaticky zasílá na správce licencí včasné (uživatelsky definovatelné) mailové upozornění.

Z hlediska možností parametrizace je aplikace uzpůsobena například k těmto nastavením:

  • číselník typů licencí
  • při evidenci IBM/Lotus subscription číselník jejich typů
  • přednastavení řešených okruhů

V přístupných pohledech jsou zobrazovány údaje jak podle typů licencí, tak podle uživatele, který má licence v užívání. Užitečné jsou také souhrny – množstevní (počet licencí) i finanční (finanční objem) vztažené např. na komoditu či uživatele.

Podpora pro mobilní uživatele: Aplikace je připravena pro provoz offline bez připojení na server.