Kniha jízd

MODUL: KNIHA JÍZD


Aplikace ‚Kniha jízd‘ slouží k evidenci a vyhodnocování provozu firemních i soukromých vozidel.

Ukázku práce s databází naleznete zde.

Umožňuje přehledně vytvářet a zpracovávat evidenci jednotlivých jízd, nákup PHM atd. Samozřejmostí je propojení s cestovními příkazy, což usnadňuje zpracování a vyúčtování služeních cest. Počet používaných automobilů není ničím omezen. K dispozici je kilometrovník, který obsahuje vzdálenosti mezi jednotlivými místy (městy, obcemi) a usnadňuje tak vyplňování jízd. Dá se průběžně doplňovat a upravovat.

Mezi vybrané stěžejní vlastnosti patří:

  • přehledné uspořádání záznamů podle různých kritérií
  • vyhodnocení provozu jednotlivých vozidel
  • výběr dat z nastavených číselníků
  • propojení s cestovními příkazy

Z hlediska možností parametrizace je aplikace uzpůsobena například k těmto nastavením:

  • přizpůsobení formuláře podle konkrétních požadavků či zvyklostí ve firmě
  • nastavení číselníků
  • tisk dokumentů přes MS Office