Kontakty

MODUL: SPRÁVA KONTAKTŮ


Aplikace  „Správa kontaktů“  je centrem a hlavním datovým zdrojem všech aplikací, které mají jakoukoliv souvztažnost k nějaké konkrétní firmě. Aplikace dovoluje evidovat a následně dále zpracovávat jak obecné informace k dané firmě, tak i informace o kontaktních osobách, jejich organizačním začlenění v dané firmě atd. Tato aplikace umožňuje velice rychlý přístup k informacím jako jsou telefon, fax, email ale také např. k informaci o ohodnocení klienta z pohledu jeho nákupního potenciálu atp.

Ukázku práce s databází naleznete zde.

Mezi vybrané stěžejní vlastnosti patří:

  • sběr a možnost následného vyhodnocování kontaktních informací o firmě a kontaktních osobách
  • evidence dalších např. ohodnocujících informací o klientovi
  • provázanost do dalších aplikací např. Správa projektů, Správa úkolů atp.
  • možnost vyhledání firmy v internetovém obchodním rejstříku

‚Správa kontaktů’ poskytuje své služby téměř každé další aplikaci z celkové balíku. Ke kontaktním informacím je možno přiřazovat např. uskutečněné aktivity , sledované projekty atp. Tyto části již existují jako separátní aplikace. Toto fyzické rozčlenění zjednodušuje správu a distribuci aplikací a zvyšuje možnosti řízení přístupu (zabezpečení).

Z hlediska možností parametrizace je aplikace uzpůsobena například k těmto nastavením:

  • kdo bude mít k dané firmě přístup a to jednotlivě nebo na základě třeba regiónu, zemí atd.
  • sledování některých např. oborově specifických údajů

Součástí informací o firmě je také konsolidovaný přehled o všech aktivitách, které z daným subjektem probíhají. Do této oblasti patří jak krátkodobé aktivity (např. telefonát, schůzka atp.) tak aktivity dlouhodobé (např. projekt).