Aktivity

MODUL: AKTIVITY


Aplikace  „Správa obchodních aktivit“  je doplňkem pro aplikaci  „Správa kontaktů“. Rozšiřuje její vlastnosti o možnost detailního sledování aktivit vznikajících při komunikaci se zákazníkem. Kromě evidence provedených aktivit je možno provádět např. jejich retrospektivní vyhodnocování. Vždy tak máte aktuální přehled o tom kdy, kdo a jakým způsobem se zákazníkem či dodavatelem komunikoval. 

Ukázku práce s databází naleznete zde.

Mezi vybrané stěžejní vlastnosti patří:

• správa jednotlivých aktivit u konkrétního kontaktu
• možnost tvorby hromadných aktivit (eMailing, tisk štítků, hromadné zasílání faxů)
• možnost vytvoření obchodní aktivity v rámci zpracování příchozí a odchozí elektronické pošty
• provázanost na jednotlivé další moduly celého balíku, aktivity jsou zadávány z různých míst, nicméně jsou ukládány do centrálního úložiště

Aktivity, které lze v souvislosti s komunikací se zákazníkem uskutečňovat lze rozdělit do dvou základních oblastí:
a) aktivity prováděné s jednotlivými kontakty. Zde patří například: záznam o nabídce, poptávce, smlouvě, obchodní dopis, email, faxová zpráva, záznam ze schůzky
b) hromadné aktivity. Zde patří například: eMailing, faxové zprávy, tisk štítků

Z hlediska možností parametrizace je aplikace uzpůsobena například k těmto nastavením:
• možnost tvorby vlastní šablony dopisu, faxu, nabídky
• provázání aplikace s produkty MS Office
• tisk dokumentů přes MS Word

Zápis o jednotlivých aktivitách je možno navázat na systém upozorňování v kalendáři a úkolech. Vzniká tak aktivní systém, kdy zápis jedné aktivity generuje aktivitu další. Například v rámci zápisu o proběhlé schůzce nastavíte kdy by měla proběhnout schůzka další a informace o ni je automaticky uložena ve vašem kalendáři.

Jednotlivé aktivity poskytují tyto služby:

  • obecná akce – zde je možno si vybrat z podkategorií jako jsou: telefonát, schůzka …
  • email – umožňuje posílat email přímo z databáze Aktivit, jeho kopie zde zůstává
  • fax – umožňuje posílat fax přímo z databáze Aktivit, jeho kopie zde zůstává
  • poptávka – umožňuje tvorbu poptávky, volitelně i např. pomocí MS Word
  • nabídka – umožňuje tvorbu nabídky, volitelně i např. pomocí MS Word
  • smlouva – umožňuje tvorbu smlouvy, volitelně i např. pomocí MS Word
  • hromadná korespondence – umožňuje odeslání dokumentu na více vybraných adresátů

Podpora pro mobilní uživatele:
Aplikaci je možno z hlediska vyhodnocování záznamů plně používat v režimu bez připojení na server. Možnost vytváření aktivit je pak odvozena od nutnosti některých dalších rozšíření, které se nacházejí např. pouze na serveru. Typickým příkladem může být posílání faxů, které je vázáno na faxovací zařízení.