Faktury

MODUL: FAKTURY


Aplikace  „Faktury“  slouží k provedení schvalování a připomínkování přijatých faktur předtím, než budou vloženy do účetnictví. Pomoci této aplikace je přijatá faktura naskenovaná do systému, opatřená průvodní košilkou a odeslaná ke schválení. Schválení může být několikastupňové, přičemž schvalovatel vidí fakturu v elektronické podobě – není nutný oběh papírů. Samotné schválení je provedeno pomoci elektronického podpisu. Výhodou tohoto systému je neustálý přehled o tom, kde se faktura momentálně nachází. Samozřejmostí je i detailní historie pohybu faktury, zapsaná na průvodní košilce. Tento systém nalezne uplatnění jak u velkých podniků tak u firem alokovaných na různých místech.

 Ukázku práce s databází naleznete zde 

Mezi vybrané stěžejní vlastnosti patří:

  • Rychlé a jednoduché skenování faktur
  • Schválení pomocí elektronického podpisu
  • Upozornění na nový dokument pomoci emailu
  • Sledování koloběhu faktury v reálném čase
  • Vedení historie dokumentu
  • Přístupová práva na úrovni jednotlivých faktur

Aplikace zprůhlední a hlavně zrychlí celý proces schvalování faktur. Koloběh faktury může být nastaven podle organizační struktury nebo speciálních parametrů. Je zde vyřešená zástupnost jednotlivých schvalovatelů, či upozorňování na prodlení tak, aby nedošlo k zastavení koloběhu. Součástí nasazení je i analýza počtu faktur z hlediska kapacity skeneru a místa potřebného k uložení skenovaných faktur. Nedílnou součástí je i archivace schválených faktur.

Z hlediska možností parametrizace je aplikace uzpůsobena například k těmto nastavením:

  • Různé typy koloběhu faktur
  • Nastavení doby prodlení v jednotlivých schvalovacích místech

Skenování faktur je provedeno produktem LNScan, který umožňuje skenovat fakturu přímo do Notes dokumentu a to jednotlivě i vícestránkově.

Podpora pro mobilní uživatele:
Aplikace je plně uzpůsobena pro provoz bez připojení na server. Mobilní uživatelé mohou přistupovat k fakturám, které jsou jim vyhrazené a mohou je například schvalovat z domu, hotelu či zahraniční pobočky. Tyto záznamy, jsou pak replikovány s centrální databází uvnitř organizace.