Školení

ŠKOLENÍ


Základním předpokladem úspěšné implementace je kvalitní zaškolení uživatelů. Naše firma nabízí v oblasti Google Apps několik typů školení. Obsah školení je vždy připraven s managementem firmy tak, aby školení obsahovalo i konkrétní případy ze života firmy a způsoby jejich řešení v Google Apps.

Školení u zákazníka
Školení je prováděno ve školící místnosti u zákazníka, kdy lektor prochází jednotlivé části Google Apps a vysvětluje principy fungování.

Online školení
Jedná se o školení po internetu, kdy pomoci videokonference a sdílení obrazovky je uživatel provázen jednotlivými zákoutími aplikace.

Školení jsou zaměřována jak na běžné uživatele, tak na správce systému. Školení správců systému jsou prováděna individuálně vždy s ohledem na současné znalosti školené osoby. Obsah školení je tak vždy vytvářen individuálně.