IT oddělení

IT oddělení

Aplikace, které ve firmě využije především IT oddělení. Správa licencí, technická podpora i plánování pravidelných činností, jako je kontrola logů či zálohování, jsou nedílnou součástí práce každého IT manažera.

  • Správa licencí
  • Evidence licencí na různé SW, jejich počty, licenční podmínky, datumy obnovy.

  • Pravidelné činnosti
  • Modul umožňuje nastavení pravidelných činností, které provádíme každý týden, měsíc, rok. Aplikace nejen na událost upozorňuje, ale umožňuje sledovat i její provedení a zapsat z ní důležité informace

  • Technická podpora
  • Možnost zaevidování nového požadavku, sledování jeho řešení včetně termínů, vznik databáze správných postupů

  • Porady
  • Svolání porady, příprava bodů jednání, průběh porady, zápis a sledovaní úkolů z porady