Objednávky

MODUL: OBJEDNÁVKY


Aplikace  „Objednávky“  slouží k řízení celého procesu objednávání uvnitř firmy. Požadavek na objednání je odeslán podle nastavení na schvalovatele objednávek. Po schválení objednávky může být podle její výše vyhlášeno výběrové řízení, které je rovněž v aplikaci sledováno. Celý proces je potom ukončen vytvořením objednávky na externí dodavatele. V celém tomto procesu je možné kdykoliv zjistit, kde se konkrétní objednávka zrovna nachází. Schvalování je provedeno pomoci elektronického podpisu a u objednávky se zaznamenává každá její změna.

 Ukázku práce s databází naleznete zde

 Další ukázku práce s databází naleznete zde (varianta)

Mezi vybrané stěžejní vlastnosti patří:

  • Interní a externí objednávky
  • Sledování výběrového řízení
  • Schválení pomocí elektronického podpisu
  • Upozornění na novou objednávku pomocí emailu
  • Sledování koloběhu objednávky v reálném čase
  • Vedení historie dokumentu
  • Přístupová práva na úrovní jednotlivých objednávek

Aplikace zprůhlední a hlavně zrychlí celý proces schvalování objednávek. Koloběh objednávek může být nastaven podle organizační struktury nebo speciálních parametrů, jako je např. výše objednávky. Je zde vyřešená zástupnost jednotlivých schvalovatelů, či upozorňování na prodlení a to tak, aby nedošlo k zastavení koloběhu. Nedílnou součástí je i archivace schválených objednávek.

Z hlediska možností parametrizace je aplikace uzpůsobena například k těmto nastavením:

  • Různé typy koloběhu objednávek
  • Nastavení doby prodlení v jednotlivých schvalovacích místech

Položky objednávky mohou být volně vkládány nebo vybírány ze speciálních číselníků či jiné aplikace. Výběr dodavatele může být napojen na aplikaci Dodavatelé respektive Kontakty.

Podpora pro mobilní uživatele:
Aplikace je plně uzpůsobena pro provoz bez připojení na server. Mobilní uživatelé mohou přistupovat k objednávkám, které jsou jim vyhrazené a mohou je například schvalovat z domu, hotelu či zahraniční pobočky. Tyto záznamy, jsou pak replikovány s centrální databází uvnitř organizace.