Doplňky

WHEEL CRM & DMS

K systému WHEEL poskytujeme několik doplňků a rozšíření. Jednotlivé produkty jsou volitelnou součástí a mohou být implementovány dodatečně k jednotlivých modulům systému WHEEL.

DrillDown reports

DRILL-DOWN reports umožňují postupné vnořování do datové struktury, a záleží jen na vás, jaká budete volit kritéria. Můžete vybrat zobrazení podle let, pak se vnořit do roku 2002 a vybrat zobrazení podle kvartálů, následně první kvartál zobrazit podle zemí a potom Českou republiku podle prodejců. Můžete ovšem začít zobrazením podle prodejců, pak si u jednoho z nich vybrat prodej podle kvartálů atd. Takových pohledů na data existuje obrovské množství zcela dle vašich potřeb. Systém DRILL-DOWN reports je možno volitelně napojit na data systému WHEEL a umožnit tak velmi flexibilní reportovací systém.

Spolupráce s MS Office

WHEEL může být rozšířen o možnost spolupráce s aplikacemi MS Office. Mezi typické použití patří tisk štítků, tisk obchodních dopisů nebo složitějších sestav, kdy je možno do předpřipravené šablony MS Wordu vkládat údaje uložené ve WHEELu. Podobným způsobem je možno ukládat informace z WHEELu do tabulky MS Excelu.

Faxování z databáze systému WHEEL

Řešení pro příjem a odesílání faxů z Lotus Notes(a i jiných Windows aplikací). Systém umožňuje faxovat přímo z WHEELu, kdy výběr telefonního čísla je prováděn z databáze. Odeslaný fax je uložen v elektronické podobě u kontaktu, ze kterého byl odeslán. Příchozí faxová komunikace je taktéž ukládána do databáze systému WHEEL a jednotlivé faxy je možno zařazovat k příslušnému kontaktu.

Skenování do dokumentů

Možná jste sami narazili na potřebu rychlého přístupu k faktuře vašeho dodavatele, potřebovali jste zjistit, co přesně na faktuře bylo apod. Anebo jste jindy zase nemohli najít záruční list vaší rok staré tiskárny. Pro většinu těchto věcí je důležitá původní podoba dokladu. Tu můžete získat pouze naskenováním dokumentu a uložením do databáze. Uložením do databáze dostane dokument novou dimenzi následné práce – je možno jej kategorizovat, nechat kolovat, schvalovat atd. K tomu, abyste dokumenty v této podobě mohli do databáze uložit, potřebujete do vaší Lotus Notes sítě začlenit skenovací pracoviště. To může být součástí počítače vaší sekretářky či jiného pověřeného pracovníka.