Popis

ISO box je sadou aplikací, které jsou zaměřeny na řešení a podporu zavádění a vedení řízení jakosti ve společnosti. Aplikace vycházejí z praktického použití ve společnostech různého typu a odvětví, které je používají jak softwarovou podporu pro řízení jakosti podle norem ISO 9001 a ISO 14000. Jednotlivé aplikace je možno zákaznicky upravovat a rozšiřovat v poměrně krátkých termínech.


Moduly systému „ISO box“  vám v oblasti řízení jakosti přinesou:isobox

       • robustní architekturu
       • pohodlnou správu
       • plnohodnotnou možnost práce „off-line“
       • silný model zabezpečení
       • flexibilní implementaci
       • otevřenost pro změny a rozšiřování na míru

Práce bez připojení – offline provoz
Moduly byly navrženy s ohledem na možnost práce bez připojení na server. Takto jsou podporováni mobilní uživatelé, kteří mají k firemnímu serveru přístup pouze dočasně. Ti mají možnost provádět selektivní synchronizaci se serverem. Z hlediska bezpečnosti je možno naopak nastavit zamezení vynášení informací ven z firmy tím, že vybraní uživatelé nebudou moci vytvářet lokální kopie firemních databází.

Výstupy – tisk, exporty
Informace nashromážděné v systému ‚ISO box‘ je možno následně tisknout a u vybraných aplikací i exportovat do obecných souborů pro následné zpracování v jiných aplikacích. Podporovány jsou formáty CSV a XML které vytvářejí dostatečný prostor pro přenos dat z modulů např. do aplikace MS Excel atp.

Spolupráce s kancelářským balíkem MS Office
Vybrané aplikace systému ‚ISO box‘ podporují spolupráci s aplikacemi MS Office, zvláště pak s aplikací MS Word. Do těchto aplikací jsou údaje z aplikací ‚ISO boxu‘ převáděny za účelem formátovaného tisku (tiskových sestav) či dalšího zpracování.

Zabezpečení
Zabezpečení systému ‚ISO box‘ se opírá o excelentní možnosti bezpečnosti systému Lotus Notes. Pro práci s aplikací tak uživatelé musí projít hierarchií přístupových omezení systému Lotus Notes. Samotný systém ‚ISO box‘ dovoluje u jednotlivých modulů uživatelsky nastavit, kdo bude mít k danému ukládanému záznamu přístup a na jaké úrovni.
Přístup mobilních uživatelů k systému může být volitelně zabezpečen šifrovaným přenosem informací.