ISO analyzér

ISO ANALYZÉR


Aplikace je primárně určena pro organizace, které uvažují či již jsou ve stádiu přípravy na certifikaci systému řízení (např. podle norem ISO 9001 nebo 14001). Aplikace je však svou koncepcí plně využitelná i ve firmách, kde si chtějí provést identifikaci vnitřních procesů a jejich vzájemných vazeb, vytvářet jejich detailní popisy, modelovat standardní procedury, přiřazovat odpovědnosti a pravomoci atp.

Ukázku práce s databází naleznete zde.

Co ISO Analyzer umožňuje?
Provést hloubkovou analýzu činností organizací různých velikostí, organizačních struktur, charakteru činností. Udržet jasný přehled o všech důležitých částech organizace a jejich vzájemném působení. Získávat informace o zapojení pracovníků v organizaci v různých oblastech. Pružně reagovat na změny v organizační struktuře, činnostech a pod.

Základem je podrobná definice těchto oblastí:

  • procesy
  • činnosti
  • úkoly

Pružnost aplikace je dána mimo jiné i používáním číselníků:

  • funkce, formuláře, řízené dokumenty, vstupní/výstupní dokumenty
  • symboly, instrukce, přílohy

Další vlastnosti dané prostředím Lotus Notes:

  • sdílení informací mezi uživateli
  • dle přístupových práv mohou společně na definici procesů atp. pracovat libovolní uživatelé
  • bezpečnost informací je zajištěna efektivním nastavením přístupových práv
  • distribuce informací je zajištěna formou replikace databáze

Aplikace vytvářená odborníky:
Aplikace byla vytvořena na základě konzultací a doporučení společností dlouhodobě působících v oblasti zavádění a certifikací systémů řízení jakosti. Aplikace odráží jejich praktické zkušenosti z této oblasti.