Cestovní příkazy

MODUL: CESTOVNÍ PŘÍKAZY


Aplikace „Cestovní příkazy“ slouží k plánování a vyúčtování pracovních cest. Umožňuje přehledně vytvářet a zpracovávat evidenci pracovních cest a následných vyúčtování. Zároveň zahrnuje schvalovací proces i účetní dokumentaci. Samozřejmostí jsou tiskové výstupy přes MS Word.

Ukázku práce s databází naleznete zde.

Před cestou zadá pracovník cestovní příkaz s veškerými potřebnými daty (některé údaje se předvyplňují automaticky) a nechá si ho schválit nadřízeným. Po ukončení pracovní cesty tentýž dokument přepne do fáze vyúčtování, vyplní, respektive doplní potřebné náležitosti (cesta tam a zpět, způsob dopravy, spolucestující, ubytování atd.) a opět nechá schválit nadřízeným, případně účetním. Díky použití řízených přístupových práv je možno stanovit, kdo uvedený záznam může vidět a kdo upravovat.

Mezi vybrané stěžejní vlastnosti patří:

  • přehledné uspořádání záznamů podle různých kritérií
  • výběr dat z nastavených číselníků
  • propojení s knihou jízd
  • schvalovatelé jsou na potřebu schválit dokument upozorňováni prostřednictvím emailu

Z hlediska možností parametrizace je aplikace uzpůsobena například k těmto nastavením:

  • přizpůsobení formuláře podle konkrétních požadavků či zvyklostí ve firmě
  • nastavení seznamů schvalovatelů
  • tisk dokumentů přes MS Office