Neshody

NESHODY


Aplikace zastřešuje celý proces řízení neshod, nastavování nápravných a preventivních opatření a to vše v souladu s procesy řízení jakosti. Neshody jsou propracovanou aplikací, která v praxi periodicky prochází kontrolou auditorů řízení jakosti. Díky použití řízených přístupových práv je možno stanovit kdo uvedený záznam může vidět a kdo upravovat.

Ukázku práce s databází naleznete zde.

Aplikace Neshody plně pokrývá potřeby zaznamenávání neshodných stavů v rámci řízení jakosti, vedení nápravných a preventivních opatření. Neshody jsou evidovány s detailními průvodními informacemi a s určením odpovědné osoby pro řešení. Zjištěný stav může být vyhodnocen jako schválená vyjímka nebo, pokud se jedná o nežádoucí neshodu, probíhají nápravná a preventivní opatření, která mají neshodný stav odstranit a udělat vše proto, aby se již neopakoval. Aplikace poskytuje neustále aktuální informace o stavu neshody, způsobu jejího řešení a po úspěšném vyřešení neshody informuje zainteresované osoby emailem.

Proces řízení neshod je rozdělen do těchto částí:

  • popis neshody
  • nápravná opatření
  • preventivní opatření
  • vyřízení neshody
  • závěr – informace o vyřešení neshody
  • distribuce informací k pracovníkům

Neshody jsou určeny k řešení vnitrofiremních neshodných stavů. Pro účely řešení neshod (reklamací) vzniklých u dodavatelů a zákazníků je používán modul Reklamace.

Mezi další vlastnosti patří:

  • plné textové vyhledávání v celé aplikaci
  • výstup do MS Wordu přes uživatelsky definovatelné šablony
  • elektronická distribuce dokumentů