Marketingové akce

MODUL: MARKETINGOVÉ AKCE


Aplikace  „Marketingové akce“  slouží k plánování a řízení akcí (reklamní kampaně, propagace produktu, pořádání seminářů apod.) týkajících se marketingu ve společnosti.

 Ukázku práce s databází naleznete zde

Databáze umožňuje naplánovat a realizovat samotnou akci, adresáty, rozpočet akce, stanovit si jednotlivé milníky akce a sledovat jejich plnění. Díky použití řízených přístupových práv je možno stanovit, kdo uvedený záznam může vidět a kdo upravovat.

Mezi vybrané stěžejní vlastnosti patří:

  • přehledné uspořádání záznamů podle různých kritérií
  • výběr adresátů akce z firemního adresáře včetně použití už dříve sestaveného seznamu
  • zasílání hromadné korespondence (např. tisk štítků)
  • stanovení jednotlivých milníků a jejich plnění
  • stanovení rozpočtu akce
  • tvorba či plánování souvisejících aktivit (včetně úkolů), které se ukládají do jednoho pohledu
  • možnost tisku přes MS Office

Z hlediska možností parametrizace je aplikace uzpůsobena například k těmto nastavením:

  • přizpůsobení formuláře podle konkrétních požadavků či zvyklostí ve firmě
  • nastavení distribučních seznamů
  • nastavení scénářů milníků
  • tisk dokumentů přes MS Office

Podpora pro mobilní uživatele:
Aplikaci je možno z hlediska vyhodnocování záznamů plně používat v režimu bez připojení na server. Možnost vytváření aktivit je pak odvozena od nutnosti některých dalších rozšíření, které se nacházejí např. pouze na serveru. Typickým příkladem může být posílání faxů, které je vázáno na faxovací zařízení.