Moduly

Níže uvedené moduly jsou jen ukázkou možností práce se systémem NET.Notes. Dle požadavků uživatele nebo předpokládaného použití je možné již stávající moduly upravit, či vytvořit nové přesně na míru…

Adresář
Adresář je vlastně seznamem firem a osob. K záznamu o firmě můžete přiřadit osoby s jejich kontaktními informacemi. Firmy můžete zobrazovat dle abecedy, typu, obchodního manažera a zároveň v nich vyhledávat. Krom toho u firmy či osoby naleznete seznam všech aktivit či projektů, které s nimi souvisí.

 

GTD
Jednou ze zajímavých částí systému NET.Notes je modul implementující metodiku práce nazývanou GTD (get things done). Naším záměrem bylo vytvořit uživatelsky přívětivé rozhraní, které bude umožňovat intuitivní práci a pomocí něhož bude moci běžný uživatel zefektivnit svou denní práci bez ohledu na obor, ve kterém pracuje. 

Aktivity
Aktivity jsou záznamy o veškerých činnostech, které se udály s firmou či k projektu. Mohou to být smlouvy, nabídky, objednávky, sdělení, informace… Ty mohou přicházet ve formě emailů, telefonátů, dopisů a vše to můžete najít právě v tomto modulu. Přehledně řazené dle firmy, data, autora a s možností vyhledávání.

 

Dashboard
Dashboard – nebo-li úvodní pracovní plocha, je obsahově úvodní záložkou celého NET.Notes desktopu. Uživatel v této záložce dostává agregované informace z celého systému. Celý Dashboard je rozdělen do bloků, jejichž obsah je možno modifikovat prostřednictvím lokálních menu.  Jednotlivé bloky Dashboardu jsou zákaznicky konfigurovatelné a informace v nich obsažené reflektují používané moduly celého systému.

Kalendář
Kalendář je v systému NET.Notes provázán s jednotlivými moduly. Jeho záměrem je zobrazovat položky aktivit, které mohou být napojeny na firmy, projekty, zakázky apod. Stačí tak nastavit kalendářové datum na aktivitě/úkolu

 

Projekty
Řízení projektů s rozpadem na jednotlivé fáze včetně všech možných dokumentů, které se k projektu váží. Můžete tak řídit své obchodní příležitosti, uvedení nového produktu na trh, otevření pobočky v zahraničí či nasazování nového informačního systému. Vše přehledně na jednom místě, dostupné odkudkoliv.

Úkoly
ÚKOLY jsou speciálními typy aktivit, které jsou v rámci systému NET.Notes vyvedeny do samostatné levé navigace. Úkoly jsou aktivity, od kterých se očekává jejich konkrétní řešení až do přepnutí do stavu “Kompletní”. Součástí denní práce uživatele je tak sledovat, jaké úkoly čekají s řešením právě na něj. Úkoly jsou tedy zkráceně všechny nevyřešené aktivity.

 

Nástěnka
NÁSTĚNKA je místem, kde můžete umístit své zprávy či vzkazy všem uživatelům systému, případně je omezit pouze na vybrané skupiny lidí. Na nástěnku můžete “připíchnout” informace nejen ryze pracovní, ale i ty méně oficiální. Můžete tam vyvěsit nejnovější hospodářské výsledky firmy nebo zveřejnit pozvánku na kulturní či sportovní akce, záleží jen na vaší invenci.  

Zakázky
Řízení zakázek ve vztahu k zákazníkům s možností evidence souvisejících činností a ekonomických informací jako je například obrat. Zakázky mají svého odpovědného manažera a stav realizace. Tyto informace dovolují vytvářet následné agregované přehledy.