Kalendář

Kalendář je v systému NET.Notes provázán s jednotlivými moduly. Jeho záměrem je zobrazovat položky aktivit, které mohou být napojeny na firmy, projekty, zakázky apod. Stačí tak nastavit kalendářové datum na aktivitě/úkolu

  • kalendář pro práci s položkami používá systému drag&drop
  • kalendář dovoluje zobrazení po měsících, týdnech a dnech
  • položky kalendáře mohou být zároveň položkami pracovní plochy GTD

Obsah kalendáře je možno kontextově filtrovat. V kalendáři tak mohu vidět všechny položky nebo pouze položky související s určitým projektem nebo GTD plochou.

calendar_1