Google App Maker

Co je Google App Maker?

Google App Maker je nástrojem od společnosti Google, který je určen ke tvorbě firemních(nejenom) aplikací všeho druhu. Jedná se o Cloudový nástroj, pomocí něhož vytváříme aplikace určené pro webový prohlížeč s použitím na desktopu či mobilním zařízení. K dispozici je mnoho nástrojů kterým se budeme věnovat v jednotlivých dílech toho seriálu:

Rozsáhlá funkcionalita nám dává velký prostor pro tvorbu různorodých typů aplikací. A zdaleka to nemusí být pouze jednoduché věci.

 

https://developers.google.com/appmaker/

Na jaké typy aplikací se hodí?
V rámci procesu registrace jsme v jednom z dialogů tázáni, jaký typ aplikace budeme vyvíjet:

 

Výše uvedené řádky nám napovídají, kam Google se svým nástrojem cílí. Informace z dialogu můžeme rozdělit na 2 části:

a) Migruji z jiného systému?
Google samozřejmě zná své konkurenty a své nástroje tvoří tak, aby získal co nejvíce zákazníků. Mezi potenciální uživatele App Makeru se tak mohou rekrutovat z existujících uživatelů systémů jako jsou IBM/Lotus Notes, Microsoft Sharepoint, QuickBase apod.

b) Jaké typy aplikací můžu vytvořit

  • řešení automatizace procesů
  • řešení schvalovacích workflow
  • reportování a dashboardy
  • posílání zpráv, aplikace zaměření na komunikaci uživatelů
  • správa úkolů, projektů apod.
  • pomocné aplikace různého typu

Odkazy