ISO.Box

ISO box je sadou aplikací, které jsou zaměřeny na řešení a podporu zavádění a vedení řízení jakosti ve společnosti. Aplikace vycházejí z praktického použití ve společnostech různého typu a odvětví uplatňující normy řízení jakosti ISO 9001 a ISO 14000. Jednotlivé aplikace je možno zákaznicky upravovat a rozšiřovat v poměrně krátkých termínech.

Společné obecné vlastnosti aplikací:

  • možnost práce off-line s následnou oboustrannou synchronizací
  • spolupráce s MS Office/OpenOffice
  • spolupráce s emailem
  • integrované workflow
  • řízení přístupových práv od přístupu na aplikaci až po přístup na jednotlivé záznamy/dokumenty

ISO box vám v oblasti řízení jakosti mezi jinými přináší:

  • řešení vycházející z praxe společností uplatňujících ISO 9001 a ISO 14000
  • robustní architekturu
  • plnohodnotnou možnost práce „off-line“ s následnou oboustrannou synchronizací
  • silný model zabezpečení
  • propojení s MS Office nebo OpenOffice
  • flexibilní implementaci
  • otevřenost pro změny či postupné rozšiřování na míru 

Cenu systému ‚ISO Box‘ Vám vypočteme na požádání. Specifikujte především počet uživatelů (osob, které budou se systémem pracovat). S konkrétní nabídkou se vám ozveme co nejdříve.

Poptávkou po ceně se k ničemu nezavazujete. Pokud o podobném systému uvažujete, neváhejte se na cenu informovat.

Kontaktujte nás na emailu info@tcl-digitrade.com

MOTTO:

ISO box moduly odrážejí naše více než desetileté působení v oblasti tvorby dokumentově orientovaných aplikací, aplikací zaměřených na WorkFlow, zabezpečení uložených informací a dalších specifických vlastností. Řešení, která nabízíme, tak mají podporu v praktickém využití u mnoha zákazníků, kteří se pro ně rozhodli a uplatňují jej v rámci správy řízení jakosti podle norem ISO 9001 a ISO 14000.

Popis jednotlivých modulů naleznete ve speciální sekci či můžete přímo shlédnout flashové ukázky jednotlivých modulů na této stránce.