Úkoly

ÚKOLY jsou speciálním druhem aktivit, které jsou v rámci systému NET.Notes vyvedeny do samostatné levé navigace. Úkoly jsou aktivity, od kterých se očekává jejich konkrétní řešení až do přepnutí do stavu „Kompletní“. Součástí denní práce uživatele je tak sledovat, jaké úkoly čekají s řešením právě na něj. Zkráceně – úkolem jsou všechny neukončené (nekompletní) aktivity.

Seznam úkolů (aktivit)

Základní práce s úkoly je opřena o systém tzv. pohledů, které poskytují nástroje pro rychlé vyhledání patřičného záznamu v databázi. Uživatel tak může k nalezení a otevření záznamu použít následující:

  • jednotlivé pohledy, které  jsou dostupné z levé navigace. Ty řadí a seskupují data v předdefinované logice
  • použitím nástrojů pro vyhledávání

Pohled je taktéž jedním z míst, odkud je možno vytvořit novou aktivitu/úkol

ukoly_01

Karta úkolu (aktivity)

Karta úkolu je rozdělena do jednotlivých záložek, v nichž jsou informace rozčleněny do logických sekcí. Součástí formuláře je tlačítková lišta umožňující aktivní práci se záznamem.

  • mezi základní informace u úkolu patří: věc, popis, datum a  status úkolu
  • úkol lze zařadit na konkrétní plochu a sekci systému GTD
  • přiřazením data  v sekci kalendáře bude tento úkol dostupný v kalendáři uživatele v NET.Notesu
  • volba ‚Export do PDF‘ v tlačítkové liště umožňuje úkol exportovat do PDF formátu. Informace z karty úkolu jsou spolu s hlavičkou firmy zobrazeny ve formě vhodné pro odeslání emailem nebo například pro tisk

O použití aktivit/úkolů se můžete dozvědět více i v tomto příkladu z praxe .

activity_04