Nástěnka

NÁSTĚNKA je místem, kde můžete umístit své zprávy či vzkazy všem uživatelům systému, případně je omezit pouze na vybrané skupiny lidí. Na nástěnku můžete „připíchnout“ informace nejen ryze pracovní, ale i ty z méně oficiálního života firmy. Můžete tam vyvěsit nejnovější hospodářské výsledky firmy nebo zveřejnit pozvánku na kulturní či sportovní akce, záleží jen na vaší invenci.  

Přehled článků

V levé navigaci je k dispozici několik náhledů na články, ve kterých můžete články najít, zobrazit si jejich náhledy či prohledávat dle kategorií.

  • jednotlivé pohledy, které  jsou dostupné z levé navigace. Ty řadí a seskupují data v předdefinované logice
  • použitím nástrojů pro vyhledávání

Pohled je taktéž jedním z míst, odkud je možno vytvořit článek nový.

nastenka

Kromě standarních pohledů v modulu Nástěnka, jsou články zobrazeny také na úvodním Dashboardu, aby rychle upoutaly pozornost všech uživatelů, kterým je zpráva určená.

nastenka_dashboard

 

Tvorba nového článku

Nový článek vytvoříte tlačítkem z kteréhokoliv pohledu. Kromě samotného textu, který může obsahovat i grafiku nebo přiložené soubory, můžete specifikovat ‚Kategorii‘ článku, která pak slouží pro snažší hledání. Na záložce ‚Přístupová práva‘, můžete upřesnit, kdo článek uvidí a kdo jej může editovat. Článek pak uložíte tlačítkem Uložit

nastenka_tvorba