Konzultace

KONZULTACE K NASAZENÍ PRODUKTU

Tyto konzultace jsou převážně zaměřeny na problémy související s instalací systému. Velice často jsou součástí tvorby projektu instalace podporovaných systémů, kdy například projekt samotný je jakýmsi souhrnem vycházejícím z jednotlivých konzultací.

KONZULTACE KE SPECIALIZOVANÝM KONFIGURACÍM

Specializované konfigurace a instalace serverového softwaru jsou potřebné v případě rozsáhlejšího nasazení serverových produktů, pro zajištění vysokého zabezpečení či zaručení dostupnosti systému. Většina těchto požadovaných vlastností systému je součástí specializovaných instalací nebo konfigurací, popřípadě vyžaduje zakoupení rozšiřujících součástí systémů. Ve všech těchto případech poskytujeme konzultace.

KONZUKLTACE K INTEGRAČNÍM MOŽNOSTEM

Pokud plánujete začlenit systémy MS Windows Server/MS Exchange do sítě kde již máte jiné serverové systémy a uvažujete o možnostech intergace s nimi, nabízíme vám odborné konzultace v této oblasti. V současnosti se zaměřujeme na spolupráci systémů Lotus Notes/Domino s produkty MS Echange, systémy běžícími na OS Linux a prostředími pro běh aplikací v jazyce JAVA. Pomůžeme vám vybudovat heterogenní prostředí, ve kterém systémy, v rámci možností, mohou spolupracovat.

 hovor