Práce s textovým editorem

Formátovaný text je v systému NET.Notes upravován pomocí editoru v okně prohlížeče. Podporovány jsou běžné funkce jako styl, velikost a barva textu. Uživatel má možnost do textu vkládat tabulky, obrázky nebo přílohy (soubory). Zdrojový formát editoru je HTML, dokážeme tak úspěšně převádět formátované texty z jiných systémů jako je například Lotus Notes.

netnotes_rich_text_editor

V různých typech záznamů se sekce jmenuje různě – „Sdělení“, „Doplňující informace“ nebo „Popis“ – všechny ale obsahují stejný textový editor a ve své spodní části také možnost přiložit k záznamu soubor.