GTD

Jednou ze zajímavých částí systému NET.Notes je modul implementující metodiku práce nazývanou GTD (get things done). Naším záměrem bylo vytvořit uživatelsky přívětivé rozhraní, které bude umožňovat intuitivní práci a pomocí něhož bude moci běžný uživatel zefektivnit svou denní práci bez ohledu na obor, ve kterém pracuje. 

Pár základních informací:

  • každý uživatel má možnost si vytvořit více pracovních ploch (boardů)
  • každá pracovní plocha (board) muže obsahovat několik sekcí
  • pracovní plocha může být přiřazena k projektu – jeden projekt může být napojen na více pracovních ploch. Samostatné pracovní plochy tak mohou existovat např. pro různé fáze realizace projektu
  • pracovní plochu může sdílet více uživatelů, zakládající uživatel může přizvat ke spolupráci jiné uživatele
  • jednotlivé sekce pracovní plochy mají své pojmenování a barevné zvýraznění a umožňují přidávat jednotlivé aktivity a existující aktivity v sekci filtrovat
  • aktivity umístěné do patřičné sekce pracovní plochy jsou rychle editovatelné, mohou obsahovat termín, který je sledován v souvisejícím kalendáři

gtd_all