Kancelář

Kancelář

Aplikace pro správu různých agend v kanceláři. Níže uvádíme jen pár vybraných modulů, ale obecně lze  vytvořit řadu dalších aplikací odvislých od zaměření firmy.

  • Spisová služba
  • Aplikaci pro evidenci a zpracování příchozí a odchozí pošty

  • Porady
  • Svolání porady, příprava bodů jednání, průběh porady, zápis a sledovaní úkolů z porady

  • Docházka
  • Evidence docházky, zpracování výkazů práce, schvalování dovolenek, nemocneská, služební cesty

  • Úkoly
  • Sledování úkolů, zadání úkolů, komplexní řízení týmů