Jazykové mutace

V jedné z nedávných aktualizací dostal systém NET.Notes do vínku vícejazyčné uživatelské prostředí. Jednoduchým překlikem v menu má uživatel možnost přepnout do jiného jazyka. Upraveny jsou popisky centrálního uživatelského rozhraní i jednotlivých modulů. Systém je připraven i pro překlad do jiných/dalších jazyků.

Pro zautomatizování celého procesu jsme schopni první krok překladu provést (automatickým procesem) prostřednictvím služeb Google Translate . Tímto způsobem vytvořený překlad je pak opraven tak, aby odpovídal kontextu použitých výrazů, což automatický překlad zajistit nedokáže.

netnotes_jazyky