Zakázky

Aplikace ZAKÁZKY je vhodná k přehledné evidenci činností souvisejících se zákazníky, ke kterým existují různé aktivity či jsou přikládány soubory. Zakázkami jsou většinou obchodní činnosti probíhající s klienty firmy. U zakázky je možno zaznamenat datum od/do realizace zakázky, status, finanční obrat a nebo seznam souvisejících aktivit.

Seznamy zakázek

Základní práce se zakázkami je opřena o systém tzv. pohledů, které poskytují nástroje pro rychlé vyhledání patřičného záznamu v databázi. Uživatel tak může k nalezení a otevření záznamu použít následující:

  • jednotlivé pohledy, které  jsou dostupné z levé navigace. Ty řadí a seskupují data v předdefinované logice
  • použitím nástrojů pro vyhledávání

Pohled je taktéž jedním z míst, odkud je možno vytvořit novou zakázku.

zakazky_01 

Karta zakázky

Karta zakázky je rozdělena na jednotlivé záložky, v nichž jsou informace rozčleněny do logických sekcí. Součástí formuláře je tlačítková lišta umožňující aktivní práci se záznamem.

  • mezi základní informace u zakázek patří datum od/do, kontakt na zákazníka, stav zakázky, odpovědný manažer nebo finanční obrat
  • jako součást popisu zakázky mohou být vloženy obrázky nebo souborové přílohy
  • součástí realizace zakázky jsou související aktivity, které jsou dostupné na samostatné záložce

 zakazky_02