Projekty

Aplikace PROJEKTY je připravena k přehledné evidenci činností dlouhodobějšího charakteru, ke kterým existují různé aktivity či jsou přikládány soubory. Projektem tak může být obchodní zakázka, nasazení nové výrobní linky nebo účast na veletrhu. U projektu je možné zaznamenat jeho rozdělení do fází pomocí určení statusu nebo seznam souvisejících aktivit.

Seznam projektů

Základní práce s projekty je opřena o systém tzv. pohledů, které poskytují nástroje pro rychlé vyhledání patřičného záznamu v databázi. Uživatel tak může k nalezení a otevření záznamu použít následující:

  • jednotlivé pohledy, které  jsou dostupné z levé navigace. Ty řadí a seskupují data v předdefinované logice
  • použitím nástrojů pro vyhledávání

Pohled je taktéž jedním z míst, odkud je možno vytvořit projekt nový.

projects_01

 

Karta projektu

Karta projektu je rozdělena na jednotlivé záložky, v nichž jsou informace rozčleněny do logických sekcí. Součástí formuláře je tlačítková lišta umožňující aktivní práci se záznamem.

  • mezi základní informace u projektů patří název projektu, status, manažer, popis a milníky projektu 
  • milníky projektu daný projekt rozdělují na dílčí části, které mohou být přiřazeny různým odpovědným osobám
  • součástí realizace projektu jsou související aktivity, které jsou dostupné na samostatné záložce

O práci s projekty se můžete dozvědět více i v tomto příkladu z praxe .

projects_02