Dashboard

Dashboard  nebo-li úvodní pracovní plocha je obsahově úvodní záložkou celého NET.Notes desktopu. Uživatel na této ploše dostává agregované informace z celého systému. Celý Dashboard je rozdělen do bloků, jejichž obsah je možno modifikovat prostřednictvím lokálních menu.  Jednotlivé bloky Dashboardu jsou zákaznicky konfigurovatelné a informace v nich obsažené reflektují používané moduly celého systému.

V základní verzi Dashboard obsahuje následující informace:

  • grafy vývoje obchodu s volbami zobrazení dle roku 
  • souhrnné počty nabídek, poptávek a objednávek, u kterých je uživatel uveden jako manažer
  • obraty dle firem
  • seznam posledních aktivit, u kterých je uživatel uveden jako manažer
  • nástěnka – informační buletin firmy

Informace zobrazené v ukázkovém Dashbordu jsou v rámci implementace systému NET.Notes  upravovány dle potřeb uživatelů.

dashboard_2