Řízení projektu

Pavel Kos z firmy Demo Team má na starosti projekt Zavedení informačního systému Wheel pro svého klienta – firmu KINA Group. Zavedení takového systému obnáší koordinaci mnoha lidí a informací, které musí na sebe správně navazovat. Nic nesmí být opomenuto, protože kvalitní a včasné dodání požadovaného řešení, je pro firmu zcela klíčové. Všechny informace se budou sdružovat pod dokument zakázky, který eviduje základní informace o daném projektu.

zakazka

Pro Pavla je dnes podstatná záložka Aktivity, kde může vidět, v jakém stavu jsou rozpracované dílčí činnosti. Zde vidí aktivity, jak se řešily v čase, včetně těch připravovaných, a zároveň vidí jejich stav a kdo je za ně zodpovědný. 

aktivity

Kromě tohoto náhledu, se ale může podívat i na jiné řazení aktivit, a to dle GTD složek, které určují v jakém dílčím stavu se jednotlivé činnosti nacházejí, včetně toho, na čem se pracuje nyní, co čeká v blízké budoucnosti a na co čekáme reakci od subdodavatelů. 

gtd_zak

Z tohoto místa může zadat i nové aktivity, které je třeba sledovat. Jelikož příprava prototypu je již téměř hotová, je nejvyšší čas začít s testováním. Přidává tedy k projektu novou aktivitu. Na tomto místě může i přesouvat jednotlivé aktivity do jiných složek. 

gtd_add

 

Všechny tyto změny termínů aktivit vidí přehledně i ve svém kalendáři, takže celý projekt má neustále pod kontrolou.

calendar_zak