Vlastní doména a upravené přihlašování

Přihlašovaní do Salesforce je prvním místem, kde se uživatel se systémem setkává. Možnosti úpravy přihlašovací obrazovky a URL může přispět k lepšímu přijetí Salesforce do organizace. A jelikož je realizace jednoduchá, jistě není nad čím váhat.

Mezi možné úpravy v tomto směru můžeme zařadit:

  • upravená URL např. https://moje-firma.my.salesforce.com – jednoduchým způsobem tak můžeme název organizace dostat do URL našeho Salesforce, aniž bychom museli cokoliv sami registrovat nebo někde technicky zařizovat.
  • přihlašovací obrazovka s logem firmy – logo firmy je umístěno nad přihlašovacím formulářem a pro uživatele vytváří pocit autenticity aplikace
  • přihlašovací obrazovka s další textovou a obrazovou informací – součástí přihlašovací obrazovky může být stránka z webu organizace. Formou tzv. rámce je možné do přihlašovací obrazovky vložit webovou stránku organizace, která může obsahovat buď jen vhodné grafické ztvárnění a nebo další doprovodné informace podstatné pro přihlášení uživatelů.