Webové aplikace

WEBOVÉ APLIKACE NA DOMINU


Používání aplikací pro webového klienta je specifikou oblastí nasazení Domino serveru. V této oblasti poskytujeme mnohaleté zkušenosti s budování intranetových či extranetových aplikací i s tvorbou firemních webových prezentací. Kromě již hotových řešení nabízíme množství řešení příkladových s možností následné implementace na specifické podmínky vaší organizace. Více o aplikací tady.

DOMINO poskytuje všechny potřebné služby zajišťující elektronickou komunikaci. Mezi podporované internet standardy patří HTTP, SMTP/MTA, POP3, IMAP, NNTO, LDAP, SSL. Účelnou kombinací těchto technologií tak mohou nové aplikace vznikat rychleji a doba potřebná pro nasazení se, oproti jiným systémům, výrazně zkracuje. Nelze nevzpomenout ani propracovaný systém řízení přistupových práv, který je plně k dispozici i pro vývoj intranet aplikací.

Nabízíme zkušený tým, který vám poskytne služby od počátečních konzultací a návrhů, až po samotnou realizaci a úspěšné nasazení. Pro provoz vytvořené aplikace je možno využít služeb internetového hostingu Domino aplikací, který také nabízíme.