Aplikace pro mobilní zařízení

WHEEL APLIKACE PRO MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ


Se stále rostoucím počtem mobilních zařízení pronikajících i do podnikové sféry, jsme se rozhodli rozšířit naše softwarové služby i o vývoj aplikací pro tato prostředí. Stále více se setkáváme s uživateli, kteří běžně ke své práci používají mobil či tablet. mobilA nejsou to jenom členové vedení či obchodní zástupci, ale celá řada jiných profesí a funkcí. Zpočátku se jednalo především o práci s emailem a kalendářem, ale stále více se objevují požadavky na zobrazování různých dat z informačních systémů či dokonce práce s těmito údaji, jako pořizování dat, schvalování, připomínkování.

Jelikož v drtivé většině neexistuje v jedné firmě jeden typ mobilních zařízení, rozhodli jsme se pro vývoj online aplikací, které sice musí být pro svou práci připojené k internetu, ale mohou pracovat na různých zařízeních, což je obrovská výhoda. Aplikace může fungovat na zařízeních iPhone, Android, Windows Phone, Blackberry, ale také v klasickém internetovém prohlížeči na PC, což je další velké plus.

Vytvořili jsme implementaci systému WHEEL pro tato specifická mobilní zařízení (podobně lze využít i jiné Lotus Notes databáze).

 Připravené řešení umožňuje selektivní přístup na Lotus Notes databáze přes webové rozhraní. To je uzpůsobeno tak, aby odpovídalo zvyklostem ovládání na mobilních zařízeních s dotykovou obrazovkou. Do Lotus Notes aplikací je možno přistupovat buď pouze pro čtení nebo i pro editaci dat. Uživatelé se autentizují prostřednictvím svého účtu na Domino serveru a získávají tak přístup pouze k datům, ke kterým mají oprávnění.

V případech, kdy není žádoucí vytvářet přímý přístup na Domino server nebo je nutné poskytovat smíšená data (ne pouze ta obsažená v Lotus Notes databázích), je možné využít tzv. „Domino WEB API“, které jsme pro tyto účely vyvinuli.

Základní vlastnosti:

    • autentizovaný přístup do aplikace
    • intuitivní uživatelské rozhraní upravené tak, aby odpovídalo ovládacím standardům mobilních zařízení
    • rozhraní lze upravovat dle konkrétních modulů a požadavků zákazníka
    • modulární systém umožňuje poskytovat přístup k modulům dle typu přihlášeného uživatele
    • v současnosti kompatibilní se systémy iPhone, Android (na jiné systémy jsou možné zákaznické úpravy)

mobil2