Migrace do Salesforce

Součástí implementace Salesforcu do nové organizace je téměř vždy migrace existujících dat. Ty se mohou nacházet v obyčejných souborech z tabulkového kalkulátoru, nebo v existujících interních systémech, které organizace až doposud používala. Migrací je tak myšlen hladký přechod z jednoho systému práce do systému jiného spolu se zachováním již existujících dat tak, aby nedošlo k jeho ztrátám nebo redundanci.

Migrační strategie:

  • jednorázové importy z externích systémů (MS Excel, CSV, jiný databázový nebo CRM systém apod. )
  • přechodná synchronizace dat s existujícím systémem (provádíme naprogramování rozhraní, které se o synchronizaci stará)
  • trvalá synchronizace dat zajišťující plynulé začlenění Salesforce do aktuální aplikační infrastruktury organizace. (provádíme naprogramování rozhraní, které se o synchronizaci stará, během synchronizace můžeme provádět například datovou agregaci, kdy do Salesforce budou ukládána součtová data mít nepotřebných detailů apod. )