Migrace

MIGRACE SYSTÉMU


Migrace v počítačové terminologii obvykle označuje přechod z jednoho produktového systému na systém jiný. Při tomto přechodu je důležité:

  • zachování dat
  • zajištění co nejméně problémového přechodu uživatelů
  • zachování co nejvíce uživatelských nastavení
  • zakonzervování původního systému

Naše firma v oblasti migrace systémů zajišťuje tyto služby:

 • vytvoření projektu migrace

Dobrý projekt migrace dokáže eliminovat většinu potenciálních problémů a potíží, které mohou během vlastního procesu migrace vzniknout. Projekt dokáže rozkrýt klíčová místa a navrhnout jejich optimální řešení. Během samotné migrace pak projekt slouží jako jakási mapa/průvodce popisující jednotlivé kroky a způsob jejich provedení.

 • provedení migrace

Poskytnutí služeb instalace nového systému a provedení samotného procesu migrace dle připaveného plánu. Podobně jako u instalačního procesu je nedílnou součástí vytvoření protokolu o dílčích prováděných akcích a popis výsledného stavu. Zákazník tak dostává do rukou nejenom funkční systém, ale také v písemné podobě seznam konfigurací a nastavení nového systému.

 • zakonzervování původního systému

Nikdy nevíte, co budete v budoucnu potřebovat. Správné zakonzervování původního systému respektive jeho klíčových dat, konfiguračních souborů atd. je důležitým krokem v celém řetězci procesu migrace. Původní systém obsahuje kus historie vaší společnosti a proto je vhodné jej bezpečně archivovat. V této oblasti nabízíme vytvoření mapy systému těsně před uzavřením s popisem všech potřebných souborů a nastavení, které je vhodné archivovat.