Skenovací pracoviště

SKENOVACÍ PRACOVIŠTĚ DO VAŠÍ SÍTĚ


Možná jste sami narazili na potřebu rychlého přístupu k faktuře vašeho dodavatele, potřebovali jste zjistit, co přesně na faktuře bylo apod. Nebo jste nemohli najít záruční list vaší rok staré tiskárny.

Pro většinu těchto věcí je důležitá původní podoba dokladu. Tu můžete získat pouze naskenováním dokumentu a uložením do databáze. Uložením do databáze dostane dokument novou dimenzi následné práce – je možno jej kategorizovat, nechat kolovat, schvalovat atd.
K tomu, abyste dokumenty v této podobě mohli do databáze uložit, potřebujete do vaší Domino Notes sítě začlenit skenovací pracoviště. To může být součástí počítače vaší sekretářky či jiného pověřeného pracovníka. Nabízené skenovací pracoviště se skládá ze 3 částí: skener – skenovací doplněk – implementace.

SKENER
Správný výběr skeneru je vždy důležitý. A to nejenom z hlediska jeho možností v oblasti skenování samotného, ale i z hlediska celkové kompatibility s ostaními softwarovými součástmi. Pro optimální použití nabízíme kvalitní a cenové přijatelné skenery dostačujicí pro většinu bežné kancelářské práce.

IMPLEMENTACE DO STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU
Implementační část v sobě zahrnuje nutné úpravy stávající aplikace tak, aby byla schopna se skenovacím software spolupracovat. Ve většině případů se jedná o úpravy, které pouze určí, do kterých formulářů se budou naskenované dokumenty vkládat. Úpravy nikterak nenarušují funkčnost aplikace, pouze rozšiřují její určitou část a přidají tlačítka a skenovací volby dle designu vaší aplikace.

ZPŮSOB NASAZENÍ
Jako jeden ze způsobů nasazení skenovacího pracoviště do vaší Domino Notes sítě nabízíme možnost komplexní dodávky skeneru, LNScanu a implementace do stávajícího systému. Tím máte zaručenu plnou kompatibilitu skeneru, skenovacího software a vaší databáze.