Školení

POSKYTOVANÁ ŠKOLENÍ V OBLASTI IBM DOMINO / NOTES


STANDARDNÍ ŠKOLENÍ:

Uživatelské školení
Základní uživatelské školení provádíme obvykle v rozsahu šesti vyučovacích hodin. Uživatelé si osvojí základy práce s programem, práci s poštou, kalendářem atd. Po dohodě s objednávajícím je možno do školení zařadit některou z aplikací IBM DOMINO / Notes.

Administrátorské školení
Administrátorské školení je poskytováno v délce 2-3 dnů v závislosti na předchozích znalostech školeného. Postupně jsou probírány základy správy IBM DOMINO / Notes systému a to, jak části serverové, tak i klientské.  Součástí školení jsou příkladové instalace a konfigurace.

Školení vývojáře
Komplexní vývojářské školení provádíme obvykle v rozsahu 3-4 dnů. Část školení je prováděna formou workshopu, kdy školený i vyučující pracují na určitém „projektu“ a vytvářejí tak reálné aplikace. Součásti školení jsou i základy administrace pro oblasti, které jsou pro vývoj důležité.

Rozdílová školení
Rozdílová školení jsou zaměřena na upgrady softwaru a účastníci jsou vyučováni rozdílům, se kterými se po upgradu setkají. Školení jsou obecně kratší v porovnání se základním školením, např. uživatelské rozdílové školení se provádí v rozsahu 3 vyučovacích hodin.

SPECIALIZOVANÁ ŠKOLENÍ:

    • vývoj pro WEB
    • Domino jako intranet server
    • přechod na Lotus Notes 6
    • bezpečnost systému IBM DOMINO / Notes
    • JAVA v prostředí Domino serveru

Další informací o školení naleznete zde.