Google App Maker – 4. (App)Scriptujeme

V minulém díle nazvaném “Google App Maker — 3. Kreslíme obrazovku” jsme si ukázali, jakým způsobem vytváříme v App Makeru uživatelské rozhraní. “Nakreslenou aplikaci” je však ještě potřeba rozpohybovat. A k tomu slouží tzv. “AppScript”

AppScript je takový univerzální, na JavaScriptu založený, jazyk s velmi širokou podporou různých API umožňující práci s produkty rodiny Google. Pomocí AppScriptu tak můžete ovlivňovat co se vám zobrazí na obrazovce, pomocí AppScriptu posíláte emaily, vytváříte PDF , komunikujete s externími službami a nebo např. s Google Diskem. K dispozici je taktéž rozsáhlé API pro práci s Google Dokumenty. Toto zázemí umožňuje vytvářet sofistikované aplikace s poměrně rozsáhlou funkčností.

Základní informace kolem skriptování v App Makeru můžete najít v základní dokumentaci. Vlastníte-li i třeba jen privátní Google účet, můžete si vyzkoušet AppScriptování v této webové konzole. Poměrně jednoduše si zde můžete například vytvořit periodický proces, který vám bude posílat email.

Kde v App Makeru lze AppScript použít?

Použití AppScriptu v App Makeru je k dispozici na nespočtu místech. Jeho znalost se tedy bohatě zhodnotí. Kde tedy pomocí AppScriptu můžeme vytvářet?

  • akce pod tlačítky, které uživatel používá
  • schovávací podmínky, pro různé obrazovkové prvky
  • scripty prováděné při různých událostech spojených se stránkou, prvkem na stránce (např. před uložení do databáze, po uložení do databáze, před otevřením stránky apod.)
  • periodické akce, pomocí kterých můžeme například zasílat emailové notifikace

Co pomocí AppScriptu můžeme dělat?

AppScript má k dispozici různé pomocné objekty s předem danou funkčností (services). Například pomocí objektu “UrlFetchApp” můžeme přistupovat na externí HTTP služby poskytující html, json, xml apod. Jednoduché použití vám umožní např. poslat SMS pomocí externí služby, načíst informaci o aktuální měnových kurzech apod. Jednoduše tak máte spojení se světem.

Systém předdefinovaných služeb je použit i dovnitř App Makeru. K dipozici je tímto například “Session” objekt, přes který se dostaneme na informaci o aktuálně přihlášením uživateli.

Programovací prostředí je zde opět založeno na internetovém prohlížeči. Nabízí ovšem i různé pomocné funkce usnadňující práci vývojáře. A tak pokud nevíte, jaké funkce jsou k dispozici např. v “MailApp” objektu (defaultní objekt na posílání emailových zpráv) stačí jen podržet Ctr+Space a IDE vám napoví i s informací o parametrech funkcí a jejich typy.

 

Kromě vlastních nástrojů může AppScript použít API pro celý GSuite. Můžete tak vytvářet zprávy Gmailu, zapisovat do kalendáře, vytvářet soubory na Google Disku a nebo vytvořit Google Word dokument, uložit jej na Disk a pak jej ještě převést do PDF. To vše v rámci infrastruktury Googlu.