Reporty

Salesforce umožňuje nejen sbírat a zpracovávat data přes různé formuláře, ale je i zobrazovat v rozličných podobách. Interpretace dat je nakonec jednou z nejdůležitějších vlastností, kterou je potřeba naplánovat při implementaci Salesforce. Pokud máte data správně zobrazena, můžete z nich vyčíst mnoho informací klíčových pro další rozhodování. 

Reporty

Reporty v Salesforce umožňují několik základních věcí:

  • filtrovat data dle kritérií, jako datum, fáze, region.
  • sčítat číselné hodnoty jako je obrat, zisk, počet aktivit.
  • seskupovat data dle polí, jako region, země, produkt, firma.
  • zobrazit data jak v tabulkové tak i grafické podobě.

Tvorba reportů se provádí v Report Builder. Ukážeme si pár příkladů tvorby reportů pro Obchodní příležitosti, které jsou v různých prodejních fázích s různým očekávaným výnosem.

1. Filtrování obchodních příležitostí jen na ty větší než 10 000 Kč.  

     

2. Obchodní příležitostí omezeném datem ukončení.

3. Obchodní příležitosti seskupené dle Fáze.

4. Obchodní příležitosti zobrazené maticově, kdy jsou seskupené jak řádky (Fáze) tak i sloupce (Majitel příležitosti) 

5. Výsledné zobrazení Reportu uživateli.

6. Výsledné zobrazení Reportu doplněné grafem.

Výhodou je, že takto připravené Reporty si uživatel může sám dál upravovat, přidávat filtry, měnit grafy apod. Vše je dáno způsobem implementace Salesforce.