Instalace / Implementace

INSTALACE & IMPLEMENTACE


KONZULTACE K NASAZENÍ PRODUKTU
U jednotlivých podporovaných produktů poskytujeme služby komplexní instalace a konfigurace. To se týká primárně operačního systému a jeho služeb, ale také celé škály podporovaných produktů (viz pravá strana).

Typický průběh instalace:

   • Vytvoření harmonogramu instalace
   • Provedení instalace (volitelně s tzv. komentovanou instalací)
   • Vytvoření instalačního protokolu popisujícího výsledný stav, provedené konfigurace atp.
   • Poskytnutí prostoru pro pilotní otestování požadovaných služeb
   • Technická podpora (volitelně)

Jednotlivé kroky se mohou ve skutečnosti lišit dle domluvy a rozsahu instalace.

NABÍZÍME TAKÉ SPECIALIZOVANÉ INSTALACE:

  • Cluster domino server
  • Partitioned instalace (více Domino serverů na jednom fyzickém počítači)
  • Integrace s Lotus Sametime serverem
  • Integrace s Apache Tomcatem pro vývoj pro WEB klienta

KOMENTOVANÁ INSTALACE
Součástí instalace může být školení způsobem tzv. komentované instalace, kdy jsou jednotlivé kroky instalace lektorem vysvětlovány.