Školení IBM Notes

Uživatelské školení 
Základní uživatelské školení provádíme obvykle v rozsahu šesti vyučovacích hodin. Uživatelé si osvojí základy práce s programem, práci s poštou, kalendářem atd. Po dohodě s 6266097650_e22cbb8248_zobjednávajícím je možno do školení zařadit některou z aplikací.

Administrátorské školení 
Administrátorské školení je poskytováno v délce 2-3 dnů v závislosti na předchozích znalostech školeného. Postupně jsou probírány základy správy systému a to, jak části serverové, tak i klientské. Součástí školení jsou příkladové instalace a konfigurace.

Školení vývojáře 
Komplexní vývojářské školení provádíme obvykle v rozsahu 3-4 dnů. Část školení je prováděna formou workshopu, kdy školený i vyučující pracují na určitém „projektu“ a vytvářejí tak reálné aplikace. Součásti školení jsou i základy administrace pro oblasti, které jsou pro vývoj důležité.

Rozdílová školení 
Rozdílová školení jsou zaměřena na upgrady softwaru a účastníci jsou vyučováni rozdílům, se kterými se po upgradu setkají. Školení jsou obecně kratší v porovnání se základním školením, např. uživatelské rozdílové školení se provádí v rozsahu 3 vyučovacích hodin.