Zpravodaj

MODUL: ZPRAVODAJ


„Zpravodaj“  je aplikace, která uživatelům zprostředkovává různé důležité informace z firemního prostředí. Může se jednat o tiskové zprávy o firmě či konkurenci, sdělení nadřízených, informace o mimofiremních aktivitách atd. Aplikaci je možné přirovnat k vnitrofiremnímu zpravodaji, který vychází v tištěné podobě.

zpravodaj

Mezi vybrané stěžejní vlastnosti patří:

  • kategorizace článků podle různých oblastí
  • určení čtenářů jednotlivých dokumentů podle přístupových práv
  • omezení přístupů pro vytváření článků pouze na vybrané osoby
  • možnost vystavovat dokumenty z dalších aplikací Wheelu jako např. Řízené dokumentace.
  • možnost nastavení doby zobrazení či platnosti jednotlivých článků

Aplikace je vhodná pro informování všech zaměstnanců o aktivitách firmy, např. hospodářských výsledcích, otevření nové pobočky, výsledcích vnitrofiremního sportovního utkání, zveřejnění nové směrnice, otevírací době kantýny ap. Aplikace může zobrazovat i dokumenty, které vznikly v jiných modulech Wheelu a vyžadují obecné zveřejnění. Tvorba článků může být omezená na vybranou zodpovědnou osobu nebo naopak do určité rubriky může přispívat kdokoliv.

Z hlediska možností parametrizace je aplikace uzpůsobena například k těmto nastavením:

  • rozčlenění struktury do více oblastí
  • úprava úvodní stránky pro WEB prohlížeče
  • umožnění napojení na firemní www stránky a publikace některých článků i pro širokou veřejnost

Podpora pro mobilní uživatele:
Aplikace je připravena pro provoz offline bez připojení na server. Výhodné pro ty, kteří nemají čas číst v pracovní době rozsáhlé články a vezmou si je domů na notebooku.