Projekty

MODUL: VEDENÍ PROJEKTŮ


Aplikace  „Vedení projektů“  slouží pro koordinování informací a akcí mezi členy týmu s úkolem nalezení problému a dosažení jeho vyřešení. Projekty sjednotí členy týmu do jednoho centrálního místa, čímž se využije zkušeností jednotlivých členů a dosáhne vyřešení problému v určitém časovém harmonogramu.

Ukázku práce s databází Projekty / Zakázky naleznete zde.

Mezi vybrané stěžejní vlastnosti patří:

  • přehledné vedení projektů vztažené k danému kontaktu, vzniká tak přehledná stromová struktura
  • vedení informace o podílu jednotlivých osob na daném projektu
  • možnost vedení záznamů obchodních aktivit provázaných s daným projektem
  • možnost začlenění ekonomických hledisek souvisejících s daným projektem
  • začleněním modulu ‚Správa výkazů práce‘ je možno sledovat podrobný průběh vedení projektu s možností retrospektivního vyhodnocení

Používání této aplikace pomáhá členům týmů dělat jejich práci rychleji, protože již mají přehledný záznam o tom, jak řešili předchozí úkoly. Téměř každý tým s jasně stanoveným cílem může využít tuto databázi: strojaři mohou spravovat problémy vzniklé během návrhu produktu nebo reklamní agentura může sledovat a řešit problémy vzniklé z jejich reklamní kampaně. K jednotlivým projektům můžete vytvářet faxy, zápisy ze schůzek, telefonáty, úkoly, diskusní příspěvky, návrhy řešení atd. Všechny záznamy z těchto činností se hierarchicky řadí a tak je možno bez problémů sledovat historii řešení celého projektu.

Z hlediska možností parametrizace je aplikace uzpůsobena například k těmto nastavením:

  • zařazení projektů podle stavů, jednotlivé stavy lze ještě dále klasifikovat
  • rozšíření o možnost detailní analýzy prostřednictvím nástavbového systém Drill-Down reports

Data, vzniklá za určité období, jsou velmi cenným materiálem který je možno využít k vytváření průběžných přehledů a vyhodnocování. K tomuto účelu je vhodný systém Drill-Down reports, který je možno nasadit na data, která vznikla v projektové databázi. Prostřednictvím toho systému má vedoucí pracovník možnost pracovat s kumulovanými daty, porovnávat různá období z hlediska obratu atp.