Hodnocení dodavatelů

MODUL: HODNOCENÍ DODAVATELŮ


Aplikace  „Hodnocení dodavatelů“  je součástí „Adresáře“. Umožňuje „bodovat“ a hodnotit své dodavatele dle nastavených kritérií. Následně přehledně zobrazí hodnocení dodavatelů, což zjednodušuje výběr dodavatele konkrétního předmětu dodávky.

 Ukázku práce s databází naleznete zde.