Inventář

MODUL: INVENTÁŘ


Aplikace  „Inventář“  slouží k evidenci hmotného majetku ve firmě. Vzhled a funkčnost aplikace lze přizpůsobit podle požadavků uživatele. V instuktáži, která je ke shlédnutí níže můžete vidět práci s aplikací…

Ukázku práce s databází naleznete zde.

inventar