Interní audity

INTERNÍ AUDITY


Aplikace slouží k provádění a sledování auditů uvnitř firmy. Může být napojena na databáze „Neshody“ a  „Zlepšování“, ve kterých se pracuje s výstupy auditů. Základním schématem aplikace je program auditů na celý rok. Tvůrce si vytvořený program nechá schválit nadřízeným.

Ukázku práce s databází naleznete zde.

Jednotlivé položky programu jsou tvořeny ‚Příkazem k auditu‘, kde jsou určeny např.:

  • Oblast auditu
  • Typ auditu
  • Prověřované procesy
  • Kritéria auditu
  • Cíl auditu
  • Vedoucí auditu atd.

Před proběhnutím auditu je vytvořen podrobný „plán auditu“, ve kterém jsou specifikovány procesy a účastníci auditu.

Mezi vybrané stěžejní vlastnosti patří:

  • přehledné uspořádání jednotlivých auditů
  • různé pohledy dle nastavených kritérií
  • kontrolní seznam otázek, které slouží k celkovému vyhodnocení prověřovaného procesu
  • zpráva z auditu se vytvoří automaticky podle záznamů, lze ji upravit
  • zprávu, ale také plán auditu, lze přenést do MS Excelu

Po skončení auditu, pokud se všichni zúčastnění shodli na jeho hodnocení, mohou být výsledky – neshody a doporučení – exportovány do aplikací ‚Neshody‘ a ‚Zlepšování‘, kde s nimi lze dále pracovat.

Z hlediska možností parametrizace je aplikace uzpůsobena například k těmto nastavením:

  • nastavení jednotlivých fází auditu dle potřeb konkrétní firmy
  • provázání aplikace s produkty MS Office
  • tisk dokumentů přes MS Office