Docházka

MODUL: EVIDENCE DOCHÁZKY


Databáze  „Evidence docházky“  má za cíl maximální zpřehlednění informací o docházce osob a využívání pracovní doby. Součástí je také přehled o dovolenkách, nemocenských, náhradním volnu ap.

Ukázku práce s databází naleznete zde.

Sledované stavy:

  • docházka
  • dovolená
  • nemocenská
  • náhradní volno
  • absence z jiných důvodů
  • služební cesta

Jednotliví pracovníci zapisují do databáze informace o své docházce. Nadřízený pracovník či jeho kolegové tak mají přehled o aktuální dostupnosti zaměstnance či jeho plánované Nepřítomnosti. Z jednotlivých průběžných údajů je možno sestavovat reporty.

Agregované přehledy
Z jednotlivých dat je možno vytvářet agregované přehledy dle rozličných kritérií. Mezi standardní patří:

  • dle zaměstnance
  • dle střediska
  • dle roku, měsíce, kvartálu

Hlavní přínosy:
zaměstnanci – aktuální přehled o vlastní docházce za jednotlivá období. Možno zobrazení údajů podle typu např. dovolenka, nemocenská atp.
vedoucí oddělení (vedoucí obecně) – aktuální agregovaný přehled za své podřízené, management má přehled za jednotlivá oddělení, atp.